סיור בסינקלינת אלונים-מנשה. כנס החברה הגאולוגית 2008

סינקלינת אלונים-מנשה: מערך מרחבי של גאולוגיה, נארי, קרקע ומשק מים כבסיס לתפוצת הצומח. סיור בכנס החברה הגאולוגית, נצרת 2008.

נערך סיור במסגרת כנס החברה הגאולוגית שנערך בנצרת (2008). המערכת שנחקרהוהוצגה בסיור הינה מערכת רב תחומית הכוללת השפעות הדדיות של נושאים גיאולוגיים, פדולוגיים, גאומורפולוגיים, אטמוספריים, גאובוטניים, הידרולוגיים ואקולוגים. מבנה הסינקלינה של אלונים מנשה הכתיב את מערך הסלע, החל ממיקום התצורות הגיאולוגיות, נטיות השכבות, שינויי פציאס ושינויי צפיפות ונקבוביות בתוך תצורות. תהליכים גאומורפולוגיים ופדולוגיים עיצבו את מבנה מערכת הקרקע- סלע ואת פריסתו במרחב. הצומח הגיב לתנאי מערכת הקרקע- סלע ואף השתתף ביצירתם, ותפוצתו היא בהתאם למיקום בתי הגידול שנוצרו, ובעיקר ביחס לנקבוביות הסלע, צפיפותו ואופי כיסי הקרקע. הדינמיקה של המים בסלע ובקרקע נוצרה כתוצאה משילוב של מבנה מערכת הסלע והקרקע ותכונותיה ויכולת הקליטה של הצומח. מאזן המים הכולל הוא תוצר של שילוב השפעתם ההדדית של כל הגורמים במערכת. הסיור נערך על בסיס עבודות הדוקטור [המוצגת כאן] והוצגה לאחר מכן [במאמר]

 

Alonim-Menashe syncline: spatial arrangement of geology, Nari hardpan, soil and water regime as a base of vegetation distribution. Nirforestecosoil.com

סלע, קירטון, אלונים, בתי גידול, גאולוגיה, קרקע-מים-צמח, אלון הגליל, רמת מנשה, חורשן, רנדזינה, טרה רוסה, ניר הר,

 

rock, chalk, rendzina, terra rossa, habitat, soil-water-plant, Alon Hagalil, Ramat Menashe, Horshan, Quercus ithaburensis, calliprinos, geobotany, geology, Nir Herr