top of page

מי גדל היכן ומדוע?
מה בסביבת הסלע-קרקע מכוון את הרכב הצומח?
ועד כמה תצורות הצומח יציבות בסביבתן.

מרבית העבודות המוצגות נעשו במסגרת הפעילות בקק"ל
באתר מוצבות עבודות מחקר סקר ומיפוי רבות המלוות באיורים רבים.
בכל דף באתר ישנה חלונית המאפשרת דפדוף,

לצידה הסבר קצר בעברית ואנגלית.
ומתחתם קישור להורדת הקובץ (או הקבצים).

תחת הכותרת של "אלונים – בתי גידול" נמצאות עבודות המחקר הראשונות והעיקריות,

בהן נלמדו לעומק (תרתי משמע…) הנושאים של מסלע וקרקע והדינמיקה של משק המים

כגורמים אקולוגייים עיקריים ביער אלון התבור ובחורש אלון מצוי וסביבתם.

תחת "סקרי קרקע צומח אקולוגיה" נמצאים עבודות מיפוי וחקר של הצומח הטבעי בהקשר

של מבנה ותכונות מערכת הסלע-קרקע. העבודות מחולקות על פי שלושה אזורים

בצפון הארץ, וכמו כן לסקרים במרכז ובדרום. מטרתם של מרבית הסקרים הייתה הכרת השטח לקראת נטיעות.

בסקרים שנערכו בצפון ובמרכז נמשך לימוד הנושא ונערכה היכרות מעמיקה עם בתי הגידול של הצומח הטבעי, ואף התאמת ליערות נטועים בהרכבים שונים. הסקרים של השנים האחרונות נושאים אופי של סקרים אקולוגיים הכוללים ניתוחי שטח וגם מרכיב של בעלי החיים.

"סקרי צומח בדרום" נערכו על שטחים גדולים יותר, והם נותנים תמונה של תפרוסת גאוגרפית של הצומח באזור זה, עם ההשפעה המשמעותית של שינויי המשקעים כלפי דרום והשפעות נוספות של בתי הגידול.

"יער התייבשות ושריפות" כולל מאמרים, סקירות ומצגות במספר נושאים הנוגעים לצומח טבעי ונטוע: התייבשות אורנים; התייבשות אלונים, נטיעות והעתקות עצים; אוכלוסיות עצים וצמחים וסביבתן; מיפוי ושריפות.

תחת Eco-forestry surveys מרוכזים ערכים באנגלית שהוצגו בנפרד גם בתוך מחיצות הנושאים השונים.

"קישורים" כוללים קישורים למאמרים נוספים בהשתתפות ניר הר, ולקישורים לאתרים נוספים הקשורים לנושאים המוצגים באתר הנוכחי.

bottom of page