top of page

עזריה אלון בפורום יערנים בגלבוע

ביום 13.3.13 נערך סיור

של פורום יערנים של מרחב צפון

ביערות הגלבוע ובסביבתם. במהלך הסיור נערך מפגש

עם עזריה אלון (איש הטבע חתן פרס ישראל) בחניון ברקן ביער.

עזריה בן ה-95 שוחח על

שמירת טבע מול מדיניות הייעור בעבר ובהווה בגלבוע ובכלל, וכיצד לדעתו ניתן בכל זאת לטעת ולגדל אורנים.

עזריה אלון, גלבוע, פורום יערנים, אורנים, אורן ירושלים, אירוס הגלבוע, איריס הגלבוע, כליל אדר, גיל עצמון, ניר הר, קק"ל, נטיעת יער,

bottom of page