top of page

תמונות צוות כיבוי בשריפה בכרמל דצמבר 2010

השריפה הגדולה בכרמל פרצה ביום 2.12.10. צוותי כיבוי רבים פעלו לכיבוי השריפה, וחלק נכבד בהם היו צוותים של כבאיות קק"ל שהגיעו מכל האזורים. ביום השני לשריפה הצטרפתי כחבר צוות שלישי לכבאית של גוש שגב בגליל המערבי, שפעלה באזור עוספיה-צומת דמון. הצוות כלל את נימר מפעיל הכבאית, סמי הכונן ואותי כמסייע בכיבוי, לצד חיילי צה"ל שסייעו בהתנדבות במשיכת הצינורות. התמונות שצילמתי בתוך כך נותנות מבט ייחודי על הכיבוי והשריפה מקרוב, שלא היה יכול להתקבל מכל התמונות של צלמים מקצועיים שהסתכלו על השריפה ממרחק מסוים. אפשר לראות את התקדמות חזית האש בחורש של תת היער, את שריפת הצמרות באורנים, את להבות האש ואת העשן

כרמל, עוספיה, כיבוי קק"ל, צוות כיבוי, אש, להבה, שריפה, כבאית, מזנק, זרנוק, חליפת מגן, שריפת צמרות, אורנים, אצטרובלים, חורש ים תיכוני, עשן

bottom of page