top of page

סקר אקולוגי בחורשת ביר מכסור

"נערך סקר אקולוגי בחלקה של יער שפרעם הגובלת בכפר ביר אל מכסור בגליל התחתון. המיקום הוא מצפון לשכונת אל מכמן בחלקו הצפוני של הכפר ביר אל מכסור במורדות הר חנתון וגבעת מכמן. הסקר נערך בתוך חלקה 12 של היער, הנטוע בעצי אורן קפריסאי (Pinus brutia), אורן הצנובר (הגלעין) (Pinus pinea), ברוש מצוי (Cupressus sempervirens) ואקליפטוס מערבי (.Eucalyptus occidentalis) מטרת הסקר – הכרת המערכת הטבעית ביער ובתת היער בשטח של כ-14 דונם המיועד לפארק שכוני למטרות ספורט ונופש לרווחת התושבים. סקירת ערכי טבע, סקירת אפשרויות הפיתוח והשפעתן, ובחינה של מידת ההשפעה של פיתוח השטח כפארק לקהל על ערכי הטבע. " מבנה השטח – השטח מתנקז לעמק בית נטופה, ולנחל יפתחאל הזורם במרכזה, כחלק מאגן נחל ציפורי, שהוא חלק מהאגן הגדול של נחל הקישון. הגובה מעל פני הים יורד מ-260 מ' בחלקו המערבי ל-240 בחלקו המזרחי בשיפוע של 10.6% לכיוון מזרח. ערוץ מקומי עובר דרכו לכיוון זה. מבנה גאולוגי מסלע וקרקע – השטח נמצא בתוך המיגבה (ההורסט) של שפרעם התחום על ידי קווי שבר שכיוונם מצפון מזרח לדרום מערב (סנה, 2008). המיגבה גורם להרמת שכבות קדומות של חבורת יהודה שאינן נפוצות בחלק זה של הגליל התחתון. נחשפות התצורות של דולומיט סכנין מתקופת הקנומן, מעליה אבן גיר של תצורת בענה מתקופת הטורון, ומעליהן התצורות של חבורת הר הצופים: קירטון תצורת מנוחה ומעליה קירטון וחוואר של תצורות ע'רב וטקיה (ראה מפה 1).

על פי המפה ניתן לראות שבתחום שטח החורשה נחשפת רק תצורת בענה. התצורות הנוספות נמצאות בקרבתה. הקרקע על אבן הגיר של תצורת בענה, כמו גם על דולומיט סכנין היא טרה רוסה חומה-אדומה. השטח חולק בסקר ל-8 יחידות הניתנות לאפיון. בכל אחת מהיחידות נעשו מדידות יערניות ונרשמו צמחים ובעלי חיים. מרבית היחידות הוגדרו כתואמות איכות בית גידול ב', כלומר, טוב למדי, אך לא מיטבי. יחידה 2 (צפונית למגרש הספורט מתאימה לבית גידול א', ואילו יחידה 6 , של אורן הצנובר מתאימה לבית גידול ג'. הסיבות לכך הן ככל הנראה, שבית הגידול של אבן גיר וטרה רוסה (בניגוד לבית גידול של קירטון) אינו מחזיק מידה רבה של מים בקיץ, דבר המקשה על התפתחות העצים. אורן הצנובר, המהווה חלק ניכר מהיער מתאים מצד אחד לגידול על אבן גיר, כיוון שהוא רגיש לגירניות בקרקע, ובסביבה זו הגירניות נמוכה. אולם, מצד שני, הוא רגיש במיוחד לבית גידול יובשני יחסית, ושנות הבצורת הרבות שהיו מאז הנטיעה הקשו עליו. "הצומח בתת היער - בעיקר דגניים רב שנתיים, שעורת הבולבוסין ונשרן הדוחן. גיאופיטים - נורית אסיה ושום האבקנים. מינים נדירים בגליל התחתון – נמצאו פרטים בודדים של תולענית דוקרנית (חד שנתי) ומרמר מצוי (בן שיח). הם אינם מוגדרים כנדירים בארץ, אך חשוב להכיר את מיקומם ולמנוע פגיעה בהם. יש גם סחף קרקע ומינים פולשים של אילנתה בלוטית, שיטה כחלחלה ועוד.

זריעי אלונים - בעיקר אלון התבור נמצאו מספר פרטים. נראה שתנאי ההצללה החלקית הקיימים ביער במצבו זה, שאינו צפוף מדי, ומאפשר חדירת אור, וההצללה החלקית מאפשרת שמירה של רטיבות בקרקע – תנאים אלה מאפשרים ככל הנראה קליטה של נבטים ואף התבססותם, כפי שנמצא במקומות נוספים בארץ. כדאי לטפח את הזריעים, להגן עליהם בשרוול, ואפשר לתת להם תוספת מים מספר פעמים בקיץ.

להמשך - עצי החורשה נמצאים בצפיפות טובה ואינם דורשים טיפול נוסף. עד תחילת עבודות הפיתוח, רצוי לערוך השלמה של הסקר באביב ולראות את הצומח בעונה זו. בכל מקרה, אין כמעט נוכחות של צומח מעוצה בר קיימא, כך שנראה שניתן לפתח מקומות על פי התוכנית. יש לשמור על הפרטים הנדירים באזור שנמצאו ולראות באיזו מידה נמצאים עשבוניים נוספים בעלי עניין מיוחד. ניתן לעשות נטיעות נוספות והעתקות פקעות ובצלים, ויש להסדיר מפגעים. מינים פולשים יש להסיר לפני שיתפשטו יותר.
 

סקר אקולוגי, ביר אל מכסור, יער קהילתי, פארק שכונתי, יער שפרעם, הורסט שפרעם, חבורת יהודה,, אבן גיר, תצורת בענה, טרה רוסה, סחף קרקע, אורן קפריסאי, ברוטיה, ברוש מצוי, אקליפטוס מערבי, אוקסידנטליס, אורן הצנובר, צלף קוצני, ארכובית שבטבטית, שעורת הבולבוסין , שיבולת שועל, נורית אסיה, שום האבקנים, אלון התבור, תולענית דוקרנית, מרמר מצוי, אילנתה בלוטית, שיטה מכחילה,

bottom of page