top of page

סקר אקולוגי ביער עין דור

וּבְחֶשְׁכַת הַלַּיִל בְּלִי קֶשֶׁת וָשֶׁלַח
עַל סוּס קַל עֵין-דּוֹרָה בָּא שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ.
(שאול בעין דור\שאול טשרניחובסקי)

נערך סקר אקולוגי בשטח המיועד לנטיעה בתחום יער עין דור. השטח נמצא רובו ככולו על סלעי בזלת התחתונה. מבין שלושת תצורות הצומח הבולטות, המכסות את מרבית השטח, השכבה הגבוהה היא יער פזור של שיזף מצוי עם שיזף השיח ושעורת הבולבוסין (700 דונם), השנייה היא שיחיה פזורה של שיזף השיח עם שעורת הבולבוסין ןקיפודן, המכסה כמחצית מהשטח שאינו נטוע כיום (1368 ד'), והשלישית היא עשבוניים של שעורת הבולבוסין, שומר פשוט וקיפודן. אפשר לראות את העשבוניים כשכבת הרקע. כאשר בית הגידול מאפשר גידול השיחים של שיזף השיח, מתקבלת אותה שיחייה פזורה, וכשהתנאים מתאימים לעצי השיזף המצוי, הם מהווים את השכבה השלטת וטיפוס הצומח בשטח. בשטח היובשני ביותר גדלה היחידה של העשבוניים החד שנתיים של מלעניאל מצוי, חרצית עטורה וקיפודן. בולט מיעוט וכמעט היעדר של צמחי בתת בני שיח. בתי גידול מיוחדים כמו סלע וולקני בלוי, יתכן ממוצא פירוקלסטי וקטע של קירטון חוורי של תצורת בירה מתבטאים בכתמים קטנים מגוונים.

עומדים של יער פארק שניטעו לפני כ-20 שנה מראים את תצורת הצומח העתידית לאחר שתתממש תוכנית הנטיעה בתוכנית זו. בעומדים אלה נמצאו מיני צמחים ראויים לציון במספר הגדול מזה שבשאר השטח, ויתכן שאף עודדו גידול במידה מסוימת של צמחי בתה. תצפיות הציפורים והקינון בעומדים אלה היה הם היה רב יותר. מתוך כך, נראה שנטיעה זו תורמת לקיום של מערכת אקולוגית פעילה ומגוונת.

בזלת תחתונה, עין דור, שיזף השיח, שיזף מצוי, שעורת הבולבוסין, גזית, רמת כוכב, גליל תחתון, סקר צומח, סקר ציפורים, יער פזור, דמוי סוואנה, שיחייה, עשבוניים רב שנתיים, נחל תבור, אגס סורי, מלעניאל, חרצית, צומח פולש, רעיית יתר, סחף קרקע

bottom of page