top of page

סקר קרקע במרכז שדה ויער לביא

נערך סקר קרקע לקראת תכנון נטיעה במרכז השדה. עצים רבים התייבשו קודם לכן ונכרתו ב-2014. נראה שהעצים המנוונים היו מפוזרים באופן בלתי אחיד ברחבי מרכז השדה, ויחד עם כריתות קודמות, התבטאו אזורים שבהם תנאי הגידול הינם קשים במיוחד עבור עצי האורן ועבור מינים אחרים. אירוע ההתיבשות שקדם לטיפול זה חל בתקופת הבצורת של 2005-2010. עצים נוספים התייבשו בשנה האחרונה בעקבות בצורת קיצונית של שנת 2016 שהצטרפה לבצורת דומה שחלה ב-2014. ניתן לחלק את שטח מרכז השדה לשלושה חלקים עיקריים בהתאם למבנה השטח ולמערכת הסלע-קרקע: (1) המפלס העליון שבמרכזו כיפה בגובה 320 מ' מעל פני הים. כלפי צפון מערב קיים מדרון הכולל מדרגת סלע טבעית המבטאת מעבר בין שכבות גאולוגיות. על גבי הדירוג הטבעי הפונה לדרום מערב נבנו טרסות. מפלס זה מתאפיין בקירטון רך-בינוני של תצורת תמרת (אאוקן) המכוסה נארי וקרקע רנדזינה חומה. קטע אחד במדרון המערבי נמצא על סלע חווארי (2) האזור המרכזי-מזרחי, המתחיל מתחתית היחידה הקודמת, כולל אזור מתון לאורך דרך הרוחב של המחנה, ממשיך בכל החלק המזרחי ואף בחלק ניכר במערב. הוא מתבטא בסלע של קירטון קשה עד אבן גיר וקרקע חומה אדומה (על גבי הקירטון היא הוגדרה כרנדזינה ועל אבן הגיר כטרה-רוסה, אך אין אינן נבדלות משמעותית. הוא שייך למופע אבן הגיר של תצורת תמרת. אחוז הסלע נמוך, והקרקע עמוקה יחסית. התייבשות האורנים האחרונה התרחשה בחלק זה. (3) חלקים סלעיים של קירטון בינוני-קשה עם רנדזינה חומה בחלק המרכזי והדרום מערבי של המחנה . בבית גידול זה נמצאים גם מיני עצים מקומיים בעיקר של אלה א"י, ושיחים של אשחר א"י ואלת המסטיק. הם מבטאים בית גידול משופר.

מרכז שדה ויער, יער לביא, גליל תחתון, התייבשות עצים, התייבשות אורנים, אורן ירושלים, אלה א"י, תצורת תמרת, איאוקן, נארי, תצות טקיה, רנדזינה חומה, טרה רוסה, חוור, סחף קרקע, בוסתן זיתים,

bottom of page