יער הר אחים סביבת ח' קנה - סקר קרקע-צומח-בתי גידול

סקר קרקע צומח ובתי גידול נערך בתחום יער אחים בסביבת ח' קנה (2008) לצורך הכרת השטח לקראת נטיעה מתוכננת. תוארו טיפוסים של יער דליל, שיחייה, בתה ועשבוניים רב שנתיים על סלעי דולומיט, אבן גיר ואבן גיר קירטונית.

A survey of vegetation types dependence on rock-soil charasteristic was held in Har A'him forest (Western Galilee, Israel), Kana site. Types of woodlands, garigue and bata and perennial herbaceous vegetation formations were defined, growing in habitats of dolomite limestone and chalky limestone. Nirforestecosoil.com

סלע, קרקע, צומח, בתי גידול, גאובוטניקה קירטון, אבן גיר, דולומיט, רנדזינה, טרה רוסה, עמק בית נטופה, גליל מערבי תחתון, יער, גריגה, בתה, עשבוניים, שיזף מצוי, אשחר א"י, סירה קוצנית, צמרנית הסלעים, קיפודן, ניר הר

 

rock, soil, vegetation, habitats,geobotany, chalk, limestone, dolomite, rendzina, terra rossa, Bet Netofa, Western Lower Galilee, Nir Herr

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now