נחל ליבנים - סקר אקולוגי

סקר אקולוגי נערך בנחל ליבנים בקרבת צומת נחל עמוד (קדרים) (2011) לצורך הכרת השטח בנסיון לשמרו בעת הקמת המחלף. תוארו טיפוסים של יער פתוח, בוסתן ודמוי סוואנה בבתי גידול של סביבות דולומיט, אבן גיר וקירטון

An ecological survey of vegetation types dependence on rock-soil charasteristic was held in Nahal livninim, near Amud jnction (Kadarim) (Upper Galilee, Israel). Types of woodland, bustan and savannah vegetation formations were defined, growing in habitats of dolomite, limestone and chalk. Nirforestecosoil.com

סלע, קרקע, צומח, בתי גידול, גאובוטניקה, דולומיט, אבן גיר, קירטון, רנדזינה, טרה רוסה, גליל עליון, תחתון, יער, סוואנה, לבנה, חרוב, שיזף, אלה א"י, אלת המסטיק, קק"ל, ניר הר,

 

rock, soil, vegetation, habitats ,geobotany, forest,savannah, chalk, limestone, dolomite, rendzina, terra rossa, Upper lower Galilee, KKL, JNF, Nir Herr

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now