הגליל התחתון הדרומי מהירדן לים – מערך גאולוגי עדכני ומגוון בתי הגידול של הצומח בהתאמה

רקע

הגליל התחתון הדרומי, מקו המגע עם עמק יזרעאל בדרום ועד שבר בית קשת בצפון, מהווה מערכת גאולוגית ייחודית. המבנה הגאולוגי החשוף כולל תצורות סלע מכ-100 מיליוני השנים האחרונות, שתפרושתן המרחבית היא תולדה של פעילות טקטונית צעירה יחסית בעיקרה. מערך המסלע הוביל ליצירה של מגוון בתי-גידול והתפתחות מגוון של תצורות צומח בהתאמה.

מטרות המחקר

הכרת מערך המסלע, בתי הגידול והצומח באזור להבנת המערכת האקולוגית הכוללת.

שיטות

המבנה הגאולוגי נלמד בעזרת עבודות מיפוי קודמות ובסקרים סייסמיים. הצומח נלמד בסקרים אקולוגיים מחקריים לרוחב האזור, ובסקרי טבע ונוף של מכון דש"א. הבנת המערך הכולל נעשתה בעזרת אורדינציות וניתוח משווה.

תוצאות

התקמרות הגליל כחלק משדרת ההר המרכזית (קימוט "הקשת הסורית") חושפת במרכז השטח תצורות של חבורת יהודה (קנומן-טורון). אגפי הקמר חושפים תצורות צעירות יותר של חבורות הר הצופים (סנון) ועבדת (אאוקן). טקטוניקה צעירה (נאוגן) בסמיכות להעתק ים המלח, יצרה מערך העתקים ואגנים אשר השתפלותם לוותה בפעילות וולקנית. חדירת ים אל האגנים לפני כ-5 מיליוני שנים הותירה משקעים חוואריים.

 יער פתוח של אלון התבור גדל על סלעי קירטון עם כיסי קרקע על גבי חבורת עבדת בגבעות אלונים ובאזור בית קשת, משני צידי הקמר. חורש אלון מצוי גדל ומעמיק שורש הן בסדקי קירטון רך, והן בקרקע בחללים קרסטיים. בחלק המזרחי, יער פזור דמוי-סוואנה של שיזף מצוי ושיחיות של שיזף השיח מפותחים על בזלות, ואלה אטלנטית פזורה על קירטון חווארי. בתות של  סירה קוצנית ובני-שיח אחרים גדלים בעיקר על קירטון של חבורת הר הצופים, ועשבוניים רב-שנתיים על אבן גיר ובקרקע רדודה על בזלת.  

דיון ומסקנות

המחקר הגאולוגי העדכני מציג את פסיפס המסלע באזור ואת החוקיות שיצרה אותו, ומאפשר לקבל תמונה של מערך תנאי השטח. הצומח מגיב לתנאי הסביבה, ובעיקר למשק המים בבית הגידול, כל מין והתאמותיו. ככל שיש יותר מים במערכת, מתפתחות תצורות צומח גבוהות יותר. כשניתן להעמיק שורש ולנצל את המימד האנכי מתפתח חורש. כיסי קרקע מאפשרים התפתחות של יער פתוח. במצבים אחרים מתפתחות שיחיות או בתות, ובבתי הגידול היובשניים גדלים עשבוניים בלבד.

אלון התבור, בתה, גאולוגיה, גבעות אלונים, גליל תחתון, עמק יזרעאל, פעילות טקטונית, צומח, קירטון, שיחייה, רלי וולד, עידן טלמון. ניר הר