top of page

טיפול ועיצוב בחורש הטבעי - דיונים בחוות חט"ל

נערך סיור בחוות חט"ל (חורש טבעי לטיפוח) להכרת הטיפולים והמחקרים שנערכו בה החל מ-1980.

פתיחת החורש נעשתה בעיקר על ידי דילול גזעים של אלון מצוי עד להשארת גזע אחד. הוכנס עדר בקר כי הוא נפוץ, רווחי וזמין יותר מעדרי עזים.

הניסיון הראשון היה בחינה של שתי רמות רעיה (18 ו-25 דונם לפרה) והשפעתן על החורש ועל העדר. התרשמות בשטח מהשפעה של עוצמות רעיה – בחלק הוותיק של החווה (ליד כביש הגישה ליחיעם) - ראינו שככל שמתרחקים מקרחת עשבונית (שהיא בכל מקרה מועדפת על ידי הבקר), יש יותר התחדשויות של חוטרים (סורים) מבסיס הגזע, ולכאורה יותר קידה שעירה.

עם זאת נראה שצימוח החוטרים סביר, הקידה גדלה בקטע של שיחייה במעין קרחת בחורש. היא נמצאת בשליטה ואינה סבוכה.

ברור שאם הייתה רעיית עיזים, הקידה הייתה מדוכאת והיה מעט יותר מקום לעשבוניים.

נערך בשטח דיון בנושאים הבאים: צורת הדילול, אופן ביצוע הדילול ותזמון הכנסת הרעיה, מיקום עריכת הפעולה של פתיחה ועיצוב החורש, האם ישנם מספיק עדרים, שילוב עיזים עם עדר הבקר, ועוד.

מוצגים כאן ארבעה סרטונים של הדיונים שנערכו בשטח.

קישור למאמרה של איריס שיינבאום על המחקר שנערך בחווה על רעיית הבקר ככלי לניהול בר קיימא של החורש ראו [לחץ כאן}

לסיכום הסיור ראה כאן

המשתתפים:

משרד החקלאות

זלמן הנקין

אורית גינזבורג

חיים גורליק

יגאל חייקה - מגדל הבקר

קק"ל

עומרי בונה

מיכאל וינברגר

סוהיל זיידאן

איתן שרעבי

אופיר גמליאל

אילן טיבי

רועי הראל

נחמיה שר

כליל אדר

ניר הר

חורש ים תיכוני, אלון מצוי, רעיית בקר ועיזים, עיצוב חורש, חוות חטל, איריס שיינבאום, זלמן הנקין, סוהיל זיידן, קקל, ניר הר, עמרי בונה, כליל אדר, מיכאל וינברגר, משרד החקלאות

bottom of page