יער שגב - סקר אקולוגי

סקר אקולוגי נערך בקטעים רבים בשטחים פתוחים בתחום יער שגב (2015) לצורך הכרת השטח לקראת נטיעה מתוכננת. תוארו טיפוסים של יער פתוח, שיחייה, בתה ועשבוניים בבתי גידול של סביבות קירטון ואבן גיר.

An ecological survey of vegetation types dependence on rock-soil charasteristic was held in Segev forest (Western Galilee, Israel). Types of woodland, garigue, bata and perennial herbaceous vegetation formations were defined, growing in habitats of chalk and limestone. Nirforestecosoil.com

סלע, קרקע, צומח, בתי גידול, גאובוטניקה קירטון, אבן גיר, רנדזינה, טרה רוסה, גליל מערבי, גריגה, בתה, עשבוניים, אוג הבורסקאים, אשחר א"י, קידה שעירה, סירה קוצנית, צמרנית הסלעים,, טיון דביק, שעורת הבולבוסין, קק"ל, ניר הר,

rock, soil, vegetation, habitats ,geobotany, chalk, limestone, rendzina, terra rossa, Western Galilee, Kkl, JNF, Nir Herr

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now