יער הר אחים סביבת יודפת - סקר קרקע-צומח-בתי גידול

סקר קרקע צומח ובתי גידול נערך בתחום יער אחים בסביבת יודפת (2009) לצורך הכרת השטח לקראת נטיעה מתוכננת. תוארו טיפוסים של יער פתוח, חורש, שיחייה ובתה על סלעי דולומיט, אבן גיר וקירטון.

A survey of vegetation types dependence on rock-soil charasteristic was held in Har A'him forest (Western Galilee, Israel), Yodfat site. Types of woodlands, maquie, garigue and bata vegetation formations were defined, growing in habitats of dolomite, limestone and chalk . Nirforestecosoil.com

סלע, קרקע, צומח, בתי גידול, גאובוטניקה קירטון, אבן גיר, דולומיט, גליל מערבי תחתון, רנדזינה, טרה רוסה, יער, חורש, גריגה, בתה, אלון מצוי, חרוב, אלה א"י, בר זית, אלת המסטיק, סירה קוצנית

 

rock, soil, vegetation, habitats,geobotany, chalk, limestone, dolomite, rendzina, terra rossa, Western Lower Galilee, Nir Herr

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now