אוכלוסיות עצים וצמחים וסביבתן

זיתים עתיקים בדיר חנא - סביבת הגידול והמערכת ההידרולוגית

Unique habitat of ancient olive trees in Deir Hanna

- מגדיר עצי יער מחטניים ביערות ישראל

אירוס הגלבוע - תפוצה ודינמיקה של אוכלוסיות - הסבר מוצע

אירוס הגלבוע - תפוצה ודינמיקה של אוכלוסיות - מצגת

- אירוס נצרתי ביער מורדות נצרת הר יונה

Sustainable management of maquies in Meron Forest

​- החורש ביער מירון - הכרה תכנון וטיפול בממשק בר קיימא

טיפול ועיצוב בחורש הטבעי - דיונים בחוות חט"ל

(1977) פריחה של לענת המדבר כמדד למים זמינים בקרקע -

- Is Israel's Brutia pine an invasive species or a native in the Eastern Mediterranean region?

- האם אורן ברוטיה הוא צמח פולש או מין מקומי יציב

- חלקות השבחה של אורן ירושלים מנטיעת 1985

טיפול ביער מעורב - סרטונים

עזריה אלון בפורום יערנים בגלבוע

טיפול באקליפטוסים לאחר קיטום גזע

- האבקת עצי חורש בהר מירון

- סקר עצים בוגרים לקראת בניה באלון הגליל 

- הקמת יער עירוני על פי בתי גידול של חורש טבעי

- סקר אגרונומי - אקולוגי - יערני בשושנת הכרמל, חיפה
- חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית
- התבססות זריעי אקליפטוס בצמוד למים ותחת עצים בוגרים בלבד