top of page

הגנה ושימור עצים בעת עבודות עפר ובניה באלון הגליל 1980-2024

"במהלך פעולות הבניה שנעשו לאורך כ-40 שנה תוך הקמה של מספר שכונות באלון הגליל שהוקמה בתוך יער אלונים, נדרשו הגנות על עצים שלא ייפגעו. מרבית עצי האלון סומנו לשימור. אחרים הועתקו, מתוכם מרביתם נקלטו (על ההעתקות ראו https://www.nirforestecosoil.com/alon-hagalil-oak-transplanting-2023 )
בכל שלבי הבניה ככל שהיינו ערנייים ופעלנו בזמן להצלת העצים, הצלחנו בדרך כלל להציל עצים ולאפשר את קיומם, גם כאשר נחתכו מרבית שורשיהם. העצים ממשיכים לקלוט מים מסלע הקירטון הנקבובי מתחתם ומפתחים מערכת שורשים היקפית בעזרת קרקע שנשארת ו\או מוספת בפעולת השימור.
על פי נסיוננו באלון הגליל, ניתן לשמר עצים גם בצמידות לבתים, ומרבית העצים שורדים בטיפול נכון גם כאשר נעשית חפירה עמוקה לידם.
בשלב העבודות, ניתן לפרוס בד יוטה על השורשים עם הקרקע החפורה, להרטיב ולהשקות לפחות יומיים בשבוע, ובתוך כך להשקות גם בצד השני של העץ שלא נחפר.
וכאשר ניתן, במהלך העבודות או בסיומן, מוקם קיר תומך היקפי, מילוי קרקע, והשקיה קבועה כמתואר בדפים הבאים.

אלונים, אלון התבור, אלון הגליל, שורשים, קרקע, קירטון, יוטה, קיר תומך, השקיה

bottom of page