top of page

חקר אזורי המילוי החוזר והזנת המעיינות באקוויפר האאוקני
באגני הנחלים ציפורי והשופט

 

ההידרוגיאולוגיה של רמת מנשה וגבעות אלונים, בעיקר בתצורות הגאולוגיות של חבורת עבדת (איאוקן) וגג חבורת הר הצופים מומחשת במצגת שהוצגה בכנס החברה הגיאולוגית (ירושלים, 2024).

בסינקלינת אלונים-מנשה חשופים בעיקר סלעי חבורת עבדת שהורבדו על גבי תצורות של חבורת הר הצופים הנחשפת גם היא בחלק מהמקומות. הבדלים במבנה וקיום מופעים שונים של יחידות הסלע המוכרות, מתבטאים בהבדלים משמעותיים בכושר החלחול של מערכת המסלע-קרקע במקומות שונים. תצורת טקיה החווארית הנמצאת מתחת לתווך המחלחל, משמשת כאקוויטרד שעליו נקווים מי החלחול, ומים אלה פורצים במעיינות רבים, רובם בספיקה שאינה גבוהה. העבודה נעשתה בעיקר באגן נחל ציפורי בגבעות אלונים וסביבתן, ובאגן נחל השופט, ברמת מנשה.
ראו גם:
ב 
[הידרוגיאולוגיה בקירטון חבורות עבדת והר הצופים ברמת מנשה]
וב [סקר הידרוגאולוגי באגן נחל השופט]
וב
[קרקע הידרוגיאולוגיה וצומח באגן נחל ציפורי]

על רקע העובדה שמרבית המסלע של חבורת עבדת הוא מסלעי קירטון בעלי מוליכות הידראולית נמוכה למדי, בחנו את מקורות הזנת המים של המעיינות. את קצב החלחול מדדנו במחקר לאורך מספר שנים, בו נמדדו שינויים בתכולת הרטיבות על ציר העומק, המרחב והזמן, ובהתאמה לתכונות הסלע, לכמויות הגשם החודשיות והשנתיות, ולקליטת המים על ידי הצומח. המדידות במהלך
4 שנים נעשו בקידוחים עד עומק 8 מ' בעזרת מפזר ניטרונים וחיישנים של בלוקי גבס. זאת בהתאמה למדידות בצומח והבנת משק המים של מערכת הסלע-קרקע-צומח. כמו כן, נעזרנו בנתונים נוספים מהספרות.

כיווני הזרימה האפשריים חושבו בעזרת מפה סטרוקטורלית של גג חבורת הר הצופים ובהתאמה לקווי העתק ולטופוגרפיה. בנוסף, סדרת קידוחי ניסיון רדודים סייעו באפיון חתך הסלע ואיתור מפלסי מי תהום מקומיים. השכבה המחלחלת והתורמת העיקרית היא פציאס אבן הגיר של תצורת תמרת. בקירטונים החלחול איטי יותר, בהתאמה למידת קשיות ונקבוביות הסלע, אך גם בקירטון חווארי נמדד חלחול איטי שמגיע בסופו של דבר למי התהום. בהתאמה לכך, עיקר זרימת המים נעשית בתת הקרקע מהשכבות הקולטות בפני השטח, בעיקר בכיוון נטיית השכבות, עד לתצורת טקיה, שעליה, אך גם דרכה ממשיכה הזרימה עד לנביעה במעיינות.

הבנת המערכת ההידרוגאולוגית באזור חשובה ומסייעת להגנה על המעיינות ועל מקורותיהם.

Investigation of springs in the Eocone aquifer recharge area:

HaShofet and Zippori streams basins

 

Due Alonim-Menashe syncline is constructed out of carbonate (mainly chalk) rock of the Avdat group (Eocene), super-imposed on top of Mt. Scopus group (Taqiye fm., Paleocene), outcrops of which can be seen in several locations. Structural deformations and transitions in rock facies have a spatial effect on the infiltration regime. These phenomena manifest in small springs, perched atop the marly Taqiye aquitard, which sustain aquatic habitats and wetlands. The work focused on the Zippori stream basin, Gvaot Alonim and its surroundings, and HaShofet stream basin in Ramat Menashe.

Considering the poor hydraulic characteristics of the chalk, several other pathways were examined as additional potential water sources for the springs. A several-year-long study was conducted which included infiltration rates measurement of the soil-rock system, seasonal alterations in water content along the depth column and relative to spatial location. The results of these measurements were compiled considering soil-rock characteristics, seasonal rain depth and measured plant water intake rates. Moisture measurements were conducted along a series of 8-meters boreholes using a neutron probe for frequent moisture measurements. Moreover, a long-term continuous measurements conducted using gypsum blocks. When combined with data from literature, the study helps to conduct a model for a deeper understanding of the water regime of the local rock-soil-plant system. Underground flow directions were estimated according to structural data atop Mt. Scopus group and relative to surface topography and faults. A series of shallow boreholes shed light on local stratigraphy and groundwater levels. The main water contributor was found to be the limestone facies of Timrat fm., which acts as a local aquifer. While having lower infiltration rates, the chalk and marly-chalk rock units presented lower but significant water conductivity, as small springs were found to be charged from them. This study provides significant knowledge that assists protecting springs and natural habitats.

bottom of page