ניר הר יער וסביבה

טיפולים בעצים ויעוץ
טיפול יערני
גיזום והעתקת עצים
גיזום והעתקה
יעוץ והדרכה
סקרים
סקרים אקולוגיים
סקרים גאולוגיים
 סקרי קרקע וצומח
סקרי עצים

לדוגמאות רבות של סקרים, מחקרים ועבודות, ראה בלחצני הקישור בראש הדף.